Högskolekurs i hästunderstödd terapi

Vid Ersta Sköndal högskola startar höstterminen 2014 en fristående kurs, 7.5 hp, om hästunderstöddterapi, Hästen som terapeutisk resurs.
Kursen ges på avancerad nivå och syftar till att introducera området hästunderstödd terapi genom teoribildning från relevanta områden.

Kursen ges på halvfart under veckorna 41 till 51.
Den kommer under tidig vår att annonseras på Ersta Sköndal högskolas hemsida, www.esh.se.

Här kan du ladda ner en brochyr om den kursen.

Sista ansökningsdag: 15 maj.

Info: Gunilla Silfverberg, Professor
Ersta Sköndal högskola
Box 11189, 10061 Stockholm tel. 08-555 050 48, 070-224 48 80


Kommande kurser


Datum Föreläsare Titel Info Kostnad
2014-06-23 Må
2014-06-24 Ti
2014-06-25 On
2014-06-26 To
2014-06-27 Fr
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi
5 dagar, Må-Fr v. 26.
kl. 09:00-16:00


Anmälda deltagare 6
Max antal deltagare 96000 kr
Praktisk Ridterapi
Kursen avser att ge dig handfast säkerhet i ditt ridterapeutiska upplägg, genom att bibringa en strukturerad förståelse av ridterapisessionen. Kursen vill överbrygga målsättningar inom de olika behandlingsområdena, till att omfatta en holistiskt orienterad förståelse där klientens impulser tas till vara och utvecklas. Kursen vill utgöra ett skapande forum och ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns hos deltagarna.

Johanna Pechmann, som håller i kursen, driver sedan 2004 Ridterapi Novalis, som i dagsläget tar emot drygt 300 patienter varje månad. Hon arbetar heltid med ridterapi som egen företagare och delar nu med sig av sina erfarenheter. För Johanna utgör en hästhantering enligt Parelli (Natural Horsemnaship) underlag för många möjligheter i terapiarbetet, vilket hon kommer att visa i de praktiska momenten av kursen. Kursen ger hon på ideell basis, eventuellt överskott går till Ridterapi för Alla.
Ridterapi Novalis

 • Hästkunskap
  Hästens grundutbildning, ledarpositioner, hästpsykologi
  markarbete NH (Natural Horsemanship)
  relation mellan människa och häst i terapiarbete
  kroppsspråkets möjligheter i arbete med hästar och med personer med funktionsnedsättning
 • Ridterapins olika möjligheter
  faktorer som påverkar terapiupplägget
  grundläggande måsättningar
  indikationer och kontraindikationer

 • Ridterapins upplägg
  gruppernas sammansättning
  utrustning
  övningar utifrån specifika målsättningar
  ridterapiernas inre struktur och metoder
  det medvetna hästvalet (storlek, ras, stegkvalitet, personlighet, utbildning, sensibilitet)

 • Säkerhet
  betryggande förutsättningar
  säkerhet kring hästen och ryttaren

 • Auskultation
  möjlighet till auskultation i ridterapeutiskt behandlingarbete


Behöver man övernatta så finns Håknäs Vandrarhem i närheten.

Anmäl dig till kursen genom att maila till info@ridterapiforalla.se
Vi behöver de uppgifter som du vill ha med på din faktura. Fakturan mailar vi sedan till dig, och du betalar så snart som möjligt, din plats är säkrad i och med att vi fått din betalning. Om platserna är slut när du betalar kommer vi naturligtvis att betala tilbaka pengarna.
Lena Senvall och Carina Ljungholm föreläser och leder praktiska övningar.

Tidigare kurser

Observera att kurserna presenteras i omvänd kronologisk ordning.
Datum Föreläsare Titel Info Kostnad
2012-10-21

Johanna Pechmann

Starta ridterapiverksamhet och lyckas med din etablering (repris)


1000kr

Vi utgår från en affärsplan och går igenom affärsidé, marknad, kollegor/konkurrenter, lokal/utrustning, inköp, ekonomi, kvalifikationer, försäkringar samt styrkor/svagheter.
Som praktiskt inslag bedömmer vi terapihästar och gör ridterapeutiska övningar kring sjukgymnastiska och sociala målsättningar.

2012-05-06

Johanna Pechmann

Ridterapins strukturella aspekter1000kr

Steg för steg går vi igenom de olika momenten som bygger upp ett ridterapiupplägg .
2012-04-22

Johanna Pechmann

NH-grundkurs, häskunskap för ridterapeuter, grundutbildning för ridterapihästar

1000kr

Vi lär oss några av de grundläggande övningarna inom NH, med vilka vi kan utbilda våra terapihästar att vara trygga samt mentalt och fysiskt vältränade. Vi lär oss också att läsa av våra hästar och att bli medvetna om vårt eget kroppsspråk.
2012-03-25
Johanna Pechmann
Ridterapi i praktiken

1000kr
Utifrån ett konkret exempel går vi igenom förberedelse, upplägg, genomförande, reflektion och dokumentation.
2012-03-11

Johanna Pechmann

Starta ridterapiverksamhet och lyckas med din etablering (repris)


1000kr

Vi utgår från en affärsplan och går igenom Affärsidé, Marknad, Konkurrenter, Lokal/utrustning, Inköp, Ekonomi, Kvalifikationer, Försäkringar samt Styrkor/svagheter.
Som praktiskt inslag bedömmer vi terapihästar och gör ridterapeutiska övningar kring sjukgymnastiska och sociala målsättningar.
2011-08-28
Johanna Pechmann
Hästledarutbildning, steg 2

1000kr
2011-06-05

Johanna Pechmann

Starta ridterapiverksamhet och lyckas med din etablering


1000kr

2011-03-27 Johanna Pechmann Ridterapins strukturella aspekter 1000kr
2011-04-10

Manuela Friemann, Johanna Pechmann Alternativ kompletterande kommunikation och kroppsspråk

1000kr

2011-05-08 Johanna Pechmann Hästledarutbildning, steg 1 1000kr
2011-05-21/22 Erika Furberg

Parelli Natural Horsemanship, tema balans1300kr/dag

2010-07-03/04 Erika Furberg

Parelli Natural Horsemanship1300kr/dag

2010-05-21

Lena Stenvall
Marica Ljungholm
Ridterapi vid depression och utmattningssyndrom1000kr

2010-05-07 Sylvia Engqvist Integrering av reflexer genom ridterapi 1000kr
2010-04-16

Pia Tillberg

Behandling vid stroke och andra neurologiska diagnoser

1500kr

2010-03-13

Johanna Pechmann

Grundkurs i NH del 2- markarbete inlärning psykologi

200kr/150kr

2010-03-12

Johanna Pechmann

Ridterapeutiska målsättningar - avslappning, mobilisation, muskelträning

1000kr

2010-02-26

Johanna Pechmann

Ridterapins uppbyggdnad och det medvetna hästvalet

1000kr

2010-02-13

Johanna Pechmann

Grundkurs i NH del 1- markarbete inlärning psykologi

200kr/150kr

2010-02-12

Johanna Pechmann

Hästkunskap för ridterapeuter - kroppsspråk som instrument i ridterapi

1000kr