föreningen

Ridterapi för Alla

Praktisk Ridterapi nivå 1


Datum Föreläsare Titel Info Kostnad
2015-06-29 Må
2015-06-30 Ti
2015-07-01 On
2015-07-02 To
2015-07-03 Fr
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 1
5 dagar, Må-Fr v. 27.
kl. 09:00-16:00


Max antal deltagare 12
6000 kr
Praktisk Ridterapi, nivå 1
Kursen år en utveckling av förra årets mycket uppskattade kurs. Läs en utvärdering av kursen. Utvärdering
Kursen avser att ge dig handfast säkerhet i ditt ridterapeutiska upplägg, genom att bibringa en strukturerad förståelse av ridterapisessionen. Kursen vill överbrygga målsättningar inom de olika behandlingsområdena, till att omfatta en holistiskt orienterad förståelse där klientens impulser tas till vara och utvecklas. Kursen vill utgöra ett skapande forum och ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns hos deltagarna.

Johanna Pechmann, som håller i kursen, driver sedan 2004 Ridterapi Novalis, som i dagsläget tar emot drygt 300 patienter varje månad. Hon arbetar heltid med ridterapi som egen företagare och delar nu med sig av sina erfarenheter. För Johanna utgör en hästhantering enligt Parelli (Natural Horsemnaship) underlag för många möjligheter i terapiarbetet, vilket hon kommer att visa i de praktiska momenten av kursen. Kursen ger hon på ideell basis, eventuellt överskott går till Ridterapi för Alla.


Första kursdagen, hästkunskap

 • hästpsykologi, flyktdjur respektive rovdjur markarbete, NH (Natural Horsemanship)
 • ledpositioner
 • kroppsspråkets möjligheter i arbete med hästar och personer med funktionsnedsättning.
 • det medvetna hästvalet (storlek, ras, stegkvalitet, personlighet, utbildning, sensibilitet)

Andra kursdagen, ridterapikunskap

 • teoretisk grund/terapeutisk triangel
 • vilka faktorer påverkar ridterapins upplägg?
 • grundläggande målsättningar: avslappning, rörlighet och stabilisation
 • för vem är ridning lämpligt?
 • pedagogiska/terapeutiska möjligheter för Hästverksamhet
 • övningsval i relation till 37 målsättningar

Tredje kursdagen, ridterapins strukturella aspekter/ genomförande

 • ridterapins former och utrustning
 • ridterapins upplägg - faser och metoder
 • ridterapins genomförande
 • dokumentation

Fjärde kursdagen, askultation

 • patient S - hippoterapi - bakgrund, upplägg, reflektion
 • patient L - läkepedagogisk ridning - beridet bågskytte
 • rollspel som möjlighet
 • säkerhet

Femte kursdagen, anpassade ridterapiupplägg

 • inom autismspektrum
 • med spasticitet/ växlande tonus
 • med hyperaktivitet
 • med Downs syndrom
 • terapeutens ansvarsroll

Mat, kläder etc.

 • oömma kläder för alla tänkbara väder. Vi kommer att vara mycket utomhus
 • ridhjälm kan du ta med egen, eller låna på plats
 • fika och frukt ingår
 • lunch ingår inte, vi planerar att äta lunch tillsammans. Du kan också ta med egen matlåda

 • Behöver man övernatta så finns Håknäs Vandrarhem i närheten (2,7 km i sydlig riktning).

  Anmäl dig till kursen genom att maila till info@ridterapiforalla.se
  Vi behöver de uppgifter som du vill ha med på din faktura. Fakturan mailar vi sedan till dig, och du betalar så snart som möjligt, din plats är säkrad i och med att vi fått din betalning. Om platserna är slut när du betalar kommer vi naturligtvis att betala tillbaka pengarna.

Praktisk Ridterapi nivå 2

Datum Föreläsare Titel Info Kostnad
2015-07-06 Må
2015-07-07 Ti
2015-07-08 On
2015-07-09 To
2015-07-10 Fr
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi, nivå 2
5 dagar, Må-Fr v. 28.
kl. 09:00-16:00


Max antal deltagare 9
6000 kr
Praktisk Ridterapi, nivå 2
Nivå 2 riktar sig till deltagare som har arbetar aktivt med ridterapiverksamhet, samt de deltagare som redan gått nivå 1.
Lena Senvall och Carina Ljungholm föreläser och leder praktiska övningar under en kurs 2010.

Tidigare kurser

Observera att kurserna presenteras i omvänd kronologisk ordning.

Datum Föreläsare Titel Info Kostnad
2014-06-23
2014-06-24
2014-06-25
2014-06-26
2014-06-27
Johanna Pechmann
Praktisk Ridterapi
5 dagar, Må-Fr v. 26.
kl. 09:00-16:00
6000 kr
2012-10-21

Johanna Pechmann

Starta ridterapiverksamhet och lyckas med din etablering (repris)


1000kr

Vi utgår från en affärsplan och går igenom affärsidé, marknad, kollegor/konkurrenter, lokal/utrustning, inköp, ekonomi, kvalifikationer, försäkringar samt styrkor/svagheter.
Som praktiskt inslag bedömmer vi terapihästar och gör ridterapeutiska övningar kring sjukgymnastiska och sociala målsättningar.

2012-05-06

Johanna Pechmann

Ridterapins strukturella aspekter1000kr

Steg för steg går vi igenom de olika momenten som bygger upp ett ridterapiupplägg .
2012-04-22

Johanna Pechmann

NH-grundkurs, häskunskap för ridterapeuter, grundutbildning för ridterapihästar

1000kr

Vi lär oss några av de grundläggande övningarna inom NH, med vilka vi kan utbilda våra terapihästar att vara trygga samt mentalt och fysiskt vältränade. Vi lär oss också att läsa av våra hästar och att bli medvetna om vårt eget kroppsspråk.
2012-03-25
Johanna Pechmann
Ridterapi i praktiken

1000kr
Utifrån ett konkret exempel går vi igenom förberedelse, upplägg, genomförande, reflektion och dokumentation.
2012-03-11

Johanna Pechmann

Starta ridterapiverksamhet och lyckas med din etablering (repris)


1000kr

Vi utgår från en affärsplan och går igenom Affärsidé, Marknad, Konkurrenter, Lokal/utrustning, Inköp, Ekonomi, Kvalifikationer, Försäkringar samt Styrkor/svagheter.
Som praktiskt inslag bedömmer vi terapihästar och gör ridterapeutiska övningar kring sjukgymnastiska och sociala målsättningar.
2011-08-28
Johanna Pechmann
Hästledarutbildning, steg 2

1000kr
2011-06-05

Johanna Pechmann

Starta ridterapiverksamhet och lyckas med din etablering


1000kr

2011-03-27 Johanna Pechmann Ridterapins strukturella aspekter 1000kr
2011-04-10

Manuela Friemann, Johanna Pechmann Alternativ kompletterande kommunikation och kroppsspråk

1000kr

2011-05-08 Johanna Pechmann Hästledarutbildning, steg 1 1000kr
2011-05-21/22 Erika Furberg

Parelli Natural Horsemanship, tema balans1300kr/dag

2010-07-03/04 Erika Furberg

Parelli Natural Horsemanship1300kr/dag

2010-05-21

Lena Stenvall
Marica Ljungholm
Ridterapi vid depression och utmattningssyndrom1000kr

2010-05-07 Sylvia Engqvist Integrering av reflexer genom ridterapi 1000kr
2010-04-16

Pia Tillberg

Behandling vid stroke och andra neurologiska diagnoser

1500kr

2010-03-13

Johanna Pechmann

Grundkurs i NH del 2- markarbete inlärning psykologi

200kr/150kr

2010-03-12

Johanna Pechmann

Ridterapeutiska målsättningar - avslappning, mobilisation, muskelträning

1000kr

2010-02-26

Johanna Pechmann

Ridterapins uppbyggdnad och det medvetna hästvalet

1000kr

2010-02-13

Johanna Pechmann

Grundkurs i NH del 1- markarbete inlärning psykologi

200kr/150kr

2010-02-12

Johanna Pechmann

Hästkunskap för ridterapeuter - kroppsspråk som instrument i ridterapi

1000kr