föreningen

Ridterapi för Alla

Tillgängligare ridterapi

Föreningens ändamål är att verka för utvecklingen av ridterapi i Sverige. Detta mål ska uppnås genom att:

Stadgar
Föreningens stadgar i sin helhet kan du se här

Medlem
Alla som är beredda att verka för föreningens intressen är väkomna som medlem i föreningen.
Medlemsavgiften är 100kr/år.